Írd be mit keresel és üss egy entert

Projektről

Apukák világa

  • a kedvezményezett neve: Deszk Község Népművészetéért Alapítvány
  • a projekt címe: „Apukák világa” – új apai szerepminták a változó világban a családok megerősítése érdekében
  • a szerződött támogatás összege: 47 730 000 Ft,
  • a támogatás mértéke: 100%
  • a projekt tervezett befejezési dátuma:  2020.02.29.
  • projekt azonosító száma: EFOP-5.2.2-17-2017-00042
  • a projekt tartalmának bemutatása:

Háttér:

A projekt logikai felépítését a „Transznacionális együttműködések” című, EFOP-5.2.2-17 azonosítószámú pályázati felhívás, illetve ahhoz kapcsolódó útmutató határozza meg.

Projekt bemutatása:

PROBLÉMAMEGHATÁROZÁS

A család olyan szociális védelmi, gazdasági, érzelmi és reprodukciós funkciót ellátó életközösség, amely a társadalom legkisebb csoportját képezi. A család védelmét mind az EU-s, mind a magyarországi politika döntéshozás kiemelt témaként kezeli, funkcióját a társadalom felépítésében Alaptörvényünk is kiemelten hangsúlyozza, kiemelve az apa és az anya részvételének fontosságát a család működésében és a gyermeknevelésben. A családtámogatási rendszer hazánkban – összehasonlításban más EU-s, és főleg regionális országokkal – fejlettnek tekinthető, ami a támogatások típusait és mennyiségét illeti. A magyarországi helyzetre azonban egyre jellemzőbb, hogy a gyermekek apakép nélkül nőnek fel, mely főként a növekvő válási arányoknak, a férfi-női gazdasági-társadalmi szerepvállalás aránytalanságának és a férfiszerepek átalakulásának tudható be. A gyermekek nevelésük során egyre kevésbé találkoznak férfiképpel, férfi mintával: sem otthon a válások magas, 67%-os aránya miatt, sem az óvodában-iskolában a férfiak kis arányú részvétele miatt a pedagógusi munkakörökben. Ez a jelenség súlyos károkat okoz elsősorban a legfiatalabb generációk pszichés egészségében:

-pszichológiai zavarok (negatív önkép, önbizalom hiánya, biztonságérzet deficit);

-szociális képességbeli problémák (alkalmazkodás és szoros emberi kapcsolatok kiépítésére való képtelenség, elköteleződési zavarok, deviáns viselkedés);

-tanulási zavarok (korai iskola elhagyás, rossz tanulmányi eredmények, képzettségek megszerzésének hiánya).

Emellett jelentősen rontja a társadalom alapkövének számító családok megfelelő működését:

-a gyermekeiktől elszeparált férfiak (apák) körében romlanak a társas képességek, csökken a munkahelyi teljesítmény, növekszik az agresszió;

-az apa aktív jelenléte hiányában nagyobb teher hárul a nőkre a gyereknevelésben és a háztartásban, ami korlátozza a gazdasági-társadalmi esélyeik egyenlőségét;

-romlik a társadalmi kohézió. Projektünk célja a helyzeten változtatni, biztosítani, hogy a jövő társadalma együttműködő és családképes legyen.

TANULMÁNYOZNI KÍVÁNT SZOLGÁLTATÁS

Projektünk során transznacionális perspektívában tanulmányozzuk a családépítő, az apák gyermeknevelésbe való bevonásával kapcsolatos jógyakorlatokat a Duna Stratégia regionális együttműködésben résztvevő, illetve V4 országokban (családi, apás programok, körök, társadalmi hálózatok, klubok, motivációs megoldások). A tanulmányozás során kiemelt figyelmet fordítunk azokra a transznacionális jógyakorlatokra, amelyek kifejezetten az apák bevonására, a férfiak gyermekneveléssel kapcsolatos motivációinak előmozdítására, a vonatkozó attitűdbeli különbségek mérséklésére és megszüntetésére, valamint a gyermekek férfiképének, apaképének kialakítására és formálására irányulnak:

-mindkét felet motiváló apa-gyermek programok tartalmi és környezeti feltételei

-hasonló témákban elkötelezett hálózatok, körök és csoportok

-családsegítő önkéntes szolgáltatások

-család szerepe a gyermeknevelésben

-esélyegyenlőség kérdései a gyereknevelésben és a családon belüli szereposztásban

-férfi-női attitűdbeli különbségek felszámolására, a férfiak szerepvállalásának erősítésére irányuló megoldások

CÉLCSOPORTOK

A tanulmányozás során fókuszban lévő célcsoportok:

-aktív külföldi (Duna Stratégia régió, V4) közösségek és szervezetek, amelyek családépítéssel, családi közösségépítéssel, apák bevonásával megvalósuló gyermekneveléssel foglalkoznak

-aktív hazai, családépítő közösségek és szervezetek

-családok, programok során bevont hazai és külföldi apák és gyermekek.

A projekt eredményével megszólításra kerülő célcsoportok:

-hazai családok az ország valamennyi területén, apák és gyermekek

-családsegítéssel és közösségépítéssel foglalkozó hazai (civil) szervezetek és szakértők

-családi programok szervezésével foglalkozó hazai (civil) szervezetek

-családpolitikai döntéshozók

-Társadalom egésze

MEGKÖZELÍTÉSMÓDUNK, MEGVALÓSÍTÁSI MÓDSZERTAN

A projekt megvalósítása során alkalmazott megközelítésmódunk elemei:

-Részletes igényfelmérés és stakeholder elemzés

-Kvalitatív és kvantitatív kutatási módszertan

-A tudásátadást erősítő tanulmányutak és nemzetközi műhelymunka

-Kutatáson és gyakorlati tudástranszfer tevékenységen (műhelymunka, bevont szakértők) alapuló módszertani ajánlás-csomag

-Családfejlesztő tréningsorozat

-Hálózatépítés

-Multiplikátor / diffúziós hatás

-Iteratív projektmenedzsment

PROJEKT EREDMÉNYEI

-Nemzetközi és hazai jó gyakorlatokat feltáró kutatás (nyilvánosan elérhető adatbázis)

-Adatok elemzését bemutató kutatási jelentés

-Kutatáson és gyakorlati tudástranszfer tevékenységen alapuló módszertani ajánlás-csomag

-Nemzetközi jógyakorlatoknak megfelelő ismeretekkel rendelkező családsegítéssel foglalkozó hazai (civil) szervezetek és szakértők

-Oktatófilm az apák szerepéről a gyereknevelésben

-Interaktív információs portál

-Nemzetközi konferencia

-Gyakorlati tudástranszfert biztosító tanulmányutak

-Hálózatépítő workshopok

Megszakítás